Satsningsområder

Innovasjon vil være et viktig bidrag i Avinors arbeid for en bærekraftig utvikling.

Selv i en tid preget av pandemi og harde prioriteringer, er innovasjon og teknologiutvikling et viktig satsningsområde for Avinor. Blant annet arbeider vi for å ta frem flere bærekraftige løsninger, både for vår egen drift og for å støtte våre samarbeidspartneres arbeid for bærekraft.

Satsningene på innovasjon i Avinor bygger på to strategiske linjer:

Sikkerhet, effektiv drift og økt verdiskapning

Innenfor denne linjen jobber vi for å utnytte innovasjon og teknologiutvikling til ta ut en gevinst i form av økt sikkerhet, mer effektiv drift eller økt verdiskapning på andre områder.

Fjernstyrte tårn og autonome brøytebiler er to eksempler på innovative løsninger hvor Avinor kan ta ut gevinster i den daglige driften.

Se artikkel fra Teknisk Ukeblad: Her måker verdens første automatiserte brøytebil

Se andre aktuelle prosjekter her.

Klimavennlige løsninger og nye forretningsmuligheter for framtidens luftfart

Fremtidens klimavennlige løsninger kan også bety nye forretningsmuligheter. Det å skape nye inntekter handler både om å utvikle de kommersielle inntektene, og om å generere nye inntekter i andre deler av virksomheten.

Det ser vi allerede gode eksempler på, blant annet i droneprosjektet autonome sensorer for effektiv flyplassdrift i samarbeid med Norce og Opscom, og i arbeidet med ny bagasjeløsning på Oslo lufthavn. Vi jobber for å ta frem flere slike prosjekter.

Avinors års- og bærekraftrapport 2022