Prosjekter

Gjennom et samarbeid med aktører fra ulike felt ønsker Avinor å øke innovasjonstakten innen luftfart, og bidra til bærekraft, effektive forretningsmodeller og utnytte mulighetene i ny teknologi. Flere av forsknings- og innovasjonsprosjektene har et internasjonalt nedslagsfelt, og gjøres  i samarbeid med private og offentlige virksomheter, akademia og forskningsinstitusjoner.

Fremtidens luftfart

Sikker og effektiv drift