Luftfartstjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester til lufthavner, flysikringstjenester og flyselskaper nasjonalt og internasjonalt.

Vår kompetanse er bygget opp gjennom mange års leveranse av tjenester til Avinors 43 lufthavner, Flysikringstjeneste og eksterne kunder. Har du behov for tjenester innenfor områdene nedenfor, ta kontakt!

Tjenester tilpasset lufthavner

  • Bistand til sertifisering av lufthavn
   Utarbeide underlag for sertifisering - EU regelverk for lufthavner (OR, OPS, CS) Kontakt sikkerhet@avinor.no v/Anne Fosshaug
  • Lufthavnutforming
   Kontakt sikkerhet@avinor.no v/Espen Kurthi
  • Hinderanalyser
   Kontakt sikkerhet@avinor.no v/Espen Kurthi
  • Flyoperative analyser
   Kontakt sikkerhet@avinor.no v/Espen Kurthi
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser
   Kontakt sikkerhet@avinor.no 
  • Barriereanalyser
   Kontakt sikkerhet@avinor.no 
  • Risikostyring
   Kontakt sikkerhet@avinor.no 
  • Beredskapsanalyser
   Kontakt sikkerhet@avinor.no
  • Undersøkelser/gransking av hendelser
   Kontakt sikkerhet@avinor.no 
  • Kart og innmålingstjenester
   Elektronisk og papir kart over lufthavner, bistand med innmåling, flyfotografering og laserscanning. Vi tilbyr også Apper for datafangst og lufthavndrift. Kontakt Kart.og.kunngjoring@avinor.no v/Margaret Giffen.
  • Masterplaner
   Beskrivelse av lufthavnens forventede utvikling på kort og lang sikt, med plankart og rapport. Samlende plan som redegjør for arealbruk og arealbehov, kommersielle muligheter, operative og driftsmessige forhold, eiendomsforhold, behov for tiltak ved infrastruktur, samt restriksjoner på omgivelsene på grunn av støy, instrumentering og flyenes bevegelser. Ved behov for tilgang til lufthavnenes masterplaner kan Avinor kontaktes på e-post Masterplaner.og.Arealdisponering@avinor.no.
  • Kurs for lufthavnspersonell: Ferdselskurs, Brann og redning, vintervedlikehold , standard kurs og/eller skreddersydd, både e-læringskurs og tradisjonell klasseromsundervisning. Kontakt Laeringssenteret-oft@avinor.no 

Inn- og utflygingsprosedyrer

  • Luftromsdesign
  • E-læringskurs
  • Prosedyrekart (inn- og utflygingsprosedyrer, CLP)
  • Operative analyser/Konsekvensanalyserkontakt

Kontakt: pans-ops@avinor.no v/Morten Giswold

Kart og geografisk informasjon til luftfartsbruk

AIP

Vi produserer AIP for Norge, inklusive AIP SUP og AIC A, trenger du hjelp med grunnlagsdata, innmelding av informasjonseier eller bestilling av endring til AIP, ta kontakt, så hjelper vi deg.

Kontakt aim@avinor.no Sølvi Skjøthaug

Opplæring

Vi utvikler og avholder trenings- og læringstiltak på fagområder innenfor blant annet bakketjeneste, sikkerhet og IT-systemer. Vi bistår i prosessen helt fra behovsanalyse og kreative workshops til fasilitering, implementering, kursadministrasjon og evaluering. Læringssenteret har spesialkompetanse på utvikling av e-læring og andre nye læringsformer (nano, video).

Læringssenteret er superbrukere på Læringsportalen og Kompetanseportalen, og kan bistå med kompetansekartlegging og dokumentasjon av myndighetspålagte kompetansekrav. Læringssenteret kan også lede prosesser og veilede store og små grupper. Ta kontakt med oss om du ønsker å benytte deg av vårt kurstilbud eller om du trenger hjelp til å utvikle egne opplegg. Kontakt FKL-Laeringssenteret@avinor.no