Samarbeidspartnere

Vi samarbeider med oppstartsselskaper, forskningsinstitusjoner og akademia både i Norge og internasjonalt, og mottar finansiering og støtte fra norske myndigheter på flere innovasjonsprosjekter.

Noen av samarbeidspartnerne våre:

Flere av prosjektene våre mottar støtte fra blant annet Enova, Forskningsrådet og Innovasjon Norge.