FoU og innovasjon i Avinor

Det er flere store spørsmål om fremtiden som vi ikke har alle svarene på idag.

Luftfarten er en del av et større bilde innen konnektivitet og mobilitet i samfunnet, der det kan komme store endringer og nye muligheter i tiden fremover. Den står også overfor store og krevende teknologiske skift. 

Avinor ønsker samarbeid med oppstartselskaper og -miljøer, akademia, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, offentlige og private virksomheter velkommen. Sammen kan vi finne de gode løsningene som øker innovasjonsgraden, bærekraften og effektiviseringen i fremtidens luftfart.

Selv i en tid preget av pandemi og harde prioriteringer, er innovasjon og teknologiutvikling et viktig satsningsområde for Avinor.

Vi ønsker innovasjon

Det kan være i form av ny teknologi, en ny måte å utføre en prosess på eller en ny tjeneste. For innovasjon er ikke bare nyskaping, men også verdiskapning. Vi er opptatt av å utnytte ressursene på best mulig måte, og finne smarte løsninger som gjør at vi leverer en stabil og sikker infrastruktur for Norge i lang tid fremover.

Vår eier ønsker innovasjon

Det er både et politisk ønske og vilje til at Norge skal ta en ledende rolle innen bærekraftig nysatsing innen luftfarten, som kan bidra til at vi når klimamålene. En landsdekkende infrastruktur bidrar også til bosetting og arbeidsmuligheter på tvers av landet vårt.

Norge - hovedarena for elektrifisering i luftfarten
Avinor og samfunnsoppdraget 

Luftfarten som bransje ønsker innovasjon

Norge er et høyteknologisk land, med både kompetanse innen bærekraftige og innovative løsninger for fremtiden og politisk vilje til å satse på det. Flere av innovasjonsprosjektene i Avinor har et globalt potensial, og erfaringene og kompetansen som bygges i forbindelse med dem er attraktivt internasjonalt.

"En viktig del av innovasjonsprosjektet vårt er å øke interessen blant innovatører og få fler til å se potensialet i dette business caset. Vi vet at denne innovasjonsprosessen kan være nyttig for mange andre flyplasser, og deler gjerne informasjon med dere som er interessert." – Wilhelm Otnes, prosjektleder, Avinor automated baggage handling