En global Osloregion
La ned grunnstein for Terminal 3 på Flesland
Ingen Norwegian-streik
Utland opp – innland ned
Streik i Norwegian
Se hele Norge fra lufta med TV 2
Tips til påskeferien!
Utreder lufthavnenes samfunnsnytte
Utlandstrafikken opp med 4 prosent
Utlandstrafikken opp med nesten 9 prosent
Nye signaler fra regjeringen vedrørende Helgeland
4 av de 10 største lufthavnene i Norden
Snart 50 millioner passasjerer
Nytt EU-regelverk om væskehåndtering ved norske lufthavner
33 nye utlandsdestinasjoner i 2013
Utlandstrafikken opp med over 4 prosent
Pakk med vett
Utlandstrafikken opp med nesten 8 prosent
Selvbetjent bagdrop stadig mer populært
Etablerer heleid datterselskap for flysikring
Flytrafikken økte med 5 prosent
Fortsatt vekst i utlandstrafikken
En milepæl for norsk flysikkerhet
14 prosent økning i utlandstrafikken
Kontrollflysak i retten
God ferieflyt i sikkerhetskontrollen
Nesten 4 prosent økning i flytrafikken første halvår
Tone Lindberg Hofstad nytt styremedlem i Avinor AS
Legger til rette for økt luftrafikk
Biologisk mangfold på Avinors lufthavner
Avinor med ny profil
Høy trafikkvekst ved Avinors lufthavner
Widerøe-streiken er over
Streik blant Widerøe-ansatte
Regjeringen støtter opp om Avinors investeringsplan
Kirkenes, Lakselv og Alta feirer 50 år
Informasjonsløft for passasjerer og flyselskap
Samarbeidserklæring om luftromsutvikling
Ny radar for luftrommet over Oslo
Påsken ga trafikknedgang
Upresist om punktlighet
Avinor utsteder 400 mill NOK sertifikatlån
Utland opp med 5 prosent
Mindre forsinkelser i flytrafikken
Utland opp og innland ned
Lynraske varsler om landingsforhold
Så lenge er vi på flyplassen
Overleverte ny miljørapport om grunnforhold
Rekordår for Avinor
Endringer i konsernstab kommunikasjon
Avinor-automater gjør reisen enklere
Slutter seg til Avinors anbefalinger om Hammerfest og Fagernes
Støtter aksjonen «Gled en som gruer seg til jul!»
Over 7 prosent økning i utlandstrafikken
Forbereder ny terminal på Flesland
Avinors NTP-innspill står fast
Utlandstrafikken økte med over 5 prosent
Klart for Avinor-konferansen 2012
Over 8 prosent økning i utlandstrafikken
Nesten 6 prosent flere flypassasjerer i august
Nesten 6 prosent vekst i flytrafikken fra Avinors lufthavner
Forsinkelser i flytrafikken på Østlandet
Møte med flyselskapene om trafikksituasjonen
Utlandstrafikken opp med nesten 5 prosent
Mannskapsmangel ved innflygningkontrollen til Torp, Rygge og Oslo lufthavn Gardermoen
Ingen streik – all flytrafikk går som normalt
Valget av Ørland får konsekvenser for sivil luftfart
NFF har varslet sitt andre streikeuttak ved brudd i mekling
Flygelederstreik vil skape forsinkelser
NFF har varslet streikeuttak ved brudd i mekling
Mekling mellom Spekter og NFF
Over fire millioner flypassasjerer i mai
Mekling førte til enighet - ingen streik blant Avinor-ansatte
Vekterstreiken over – flytrafikken vil gå tilnærmet normalt
Sikkerhetskontrollen på Værnes og Flesland må stenge
Fortsatt 14 lufthavner rammet av vekterstreik
Mekling for LO-organiserte i Avinor starter torsdag
Ny opptrapping av vekterstreiken 6. juni
Opptrappingen av vekterstreiken vil forverre situasjonen dramatisk
Opptrappingen av vekterstreiken vil forverre situasjonen dramatisk
Opptrappet vekterstreik gir store konsekvenser (korrigert versjon)
Opptrapping av vekterstreik medfører innstillinger og forsinkelser
Store utfordringer ventes mandag
Opptrapping av vekterstreiken mandag vil gi store utfordringer
Vekterstreiken medfører store konsekvenser for flytrafikken
Vekterstreiken får store konsekvenser for flytrafikken
Fortsatt mekling med vekterne
Vekterstreik vil få store konsekvenser for flytrafikken
Store konsekvenser for flytrafikken ved eventuell vekterstreik
Streiken i flyværtjenesten er utvidet
Streiken i flyværtjenesten kan bli utvidet
Streik i flyværtjenesten
Tre og en halv million flypassasjerer i april
Nesten 4 millioner flypassasjerer i mars
Et godt år for Avinor
Securityavgiften reduseres fra 54 til 47 kroner fra og med 1. april 2012
Flytrafikken opp 13 prosent i februar
Investeringsutfordringer på rullebanen i Bodø
Over 8 prosent økning i innlandstrafikken
Rekordår for Avinors lufthavner
Norge og Russland lager motorveier i luften
Ny passasjerrekord for Avinor
Få gratis internett på SMS
Nærmere 8 prosent økning i flytrafikken i oktober
7 prosent økning i flytrafikken i september
Avinor stanser bruk av brannskum
5 prosent økning i flytrafikken i august
Ny julirekord for flytrafikken
Oppfordrer til ett minutts stillhet ved alle Avinors lufthavner
Over 20 millioner passasjerer gir ny rekord
Nesten 14 prosent trafikkvekst i mai
Gratis internett på Avinors lufthavner
Avinor trapper ned askeberedskapen
Normal flytrafikk
Normal trafikksituasjon i Norge
Normal flytrafikk i Norge
Fortsatt normal flytrafikk på fastlands-Norge
Normal flytrafikk i fastlands-Norge
Ikke lenger aske over Sola og Karmøy
Aske rammer flytrafikken på Sola og Karmøy
Brudd i Telenors fiberforbindelse førte til problemer for flytrafikken
Foreløpig ingen aske over fastlands-Norge
Foreløpig ingen aske over fastlands-Norge
Aske vil påvirke trafikken mellom fastlands-Norge og Svalbard
Overvåker utviklingen etter vulkanutbrudd
Fjorårsaske gir unormalt høye veksttall
Innlandstrafikken økte med over 10 prosent
Nasjonal transportplan: Veksten i flytrafikken medfører betydelige investeringsutfordringer for Avinor
Årsrapport 2010: Avinor i Europa-toppen
Grei overgang til billettkontroll
Flytrafikken opp med nesten 6 prosent
Vis billett ved sikkerhetskontrollen fra 15. mars
Spørsmål og svar om billettkontroll
Dag Falk-Petersen tiltrer som konsernsjef i Avinor i dag
Kirkenes lufthavn - ny radarenhet i Øst-Finnmark
Alta lufthavn - først sivile radarenhet i Finnmark
Over 40 millioner reisende i 2010
Utlandstrafikken økte med nesten 10 prosent
Ny lufthavnsjef ved Bergen lufthavn, Flesland
Fortsatt vekst i flytrafikken
Veksten i flytrafikken fortsetter
Avinors konsernsjef går over i ny jobb fra årsskiftet
Sterk økning i antall flypassasjerer i august
Økt sikkerhet i luftrommet offshore – Heidrunfeltet
Vedlikeholdsarbeider i Røyken kontrollsentral medfører stenging av luftrom
Organisasjonsendringer i Avinor
Passasjerrekord i juli
19 millioner flypassasjerer første halvår
Ola Mørkved Rinnan ny styreleder i Avinor AS
Vekterstreiken på flyplassene er over
Varslet opptrapping av streiken blant sikkerhetskontrollørene på flyplassene mandag 21. juni
Streiken blant sikkerhetskontrollørene trappes opp på flyplassene
Streik blant sikkerhetskontrollørene forstyrrer flytrafikken
Ingen vulkansk aske i norsk luftrom
Ingen restriksjoner i luftrommet over fastlands-Norge
Nye restriksjoner i norsk luftrom
Vulkanutbrudd førte til nesten 700 000 færre reiser
Viktig informasjon til reisende med fly ankommet med bil parkert på Avinors lufthavner i perioden fra 16. til 26. april (foreløpig)
Nye regler for taxfree fra USA og Canada
Flere reiser - med færre fly
Utlandstrafikken opp med over 6 prosent
Flytrafikken går opp
Flytrafikken på vei opp ved inngangen til 2010
Innlandstrafikken opp med 5,6 prosent
Svak oppgang i innlandstrafikken
''Effektiv og likeverdig luftfart for folk og næringsliv''
Flytrafikken ned 4,2 prosent i september
Luftfarten har modernisert Norge
Flytrafikken ned med rundt fire prosent
200 000 færre reisende i juni
Hvordan unngå at taxfreeposen stoppes?
Flytrafikken går fortsatt ned
Fortsatt kraftig nedgang i utlandstrafikken
Kraftig nedgang i flytrafikken – Avinor vurderer å fryse investeringer
Avinor gir deg flytidene på mobilen
Nedgangen i flytrafikken fortsetter
Trafikkvekst i 2008
Kraftig nedgang i flytrafikken
Fortsatt utflating
Fortsatt utflating
Takstregulativet for 2009 er klart
Utflating i flytrafikken
26 prosent økning i utenlandstrafikken på to år
Nedgang i flytrafikken i august
Avinor ber Regjeringen endre selskapets rammebetingelser
Overtar ansvaret for assistansetjenesten
- Må gjenreise tilliten
Flyplasstreiken avsluttet
- Søker etter løsning på lufthavnstreiken
YS og STAFO-luftfart sier fra seg lavtlønnstillegg
Seks lufthavner til stengt på grunn av streik
Flyplasstreiken vedvarer
Lufthavnstreik fra 16. mai
Utenlandstrafikken vokste i påskerolig måned
Populær direkterute til New York
Over tre millioner i februar
Velkommen til luftfartskonferansen Luftfart 2008
Vi flyr stadig mer
Krafttak mot utslipp av klimagasser fra luftfarten
Coast Airs flygninger kansellert
Store investeringer nødvendig for å håndtere veksten i flytrafikken
Informasjon om radarprosjekt på Vardfjell
Flytrafikken økte med 6,8 prosent i 2007
Antall flypassasjerer opp syv prosent i november
Avgiftsregulativet for 2008 er vedtatt
Avinor vil kjøpe bistandsfly
Avinor utsetter testing av kroppscanner
Stor utenlandsvekst i oktober
Avinor arrangerer internasjonal luftfartskonferanse
Øker sikkerheten for offshore helikoptertrafikk
Først i verden med satellittbasert landingssystem
Reisevaneundersøkelse: Direkteruter og lavpris endrer folks reisemønster
Velkommen til nye Avinor.no
Fortsatt stor økning i flytrafikken
Gode resultater og kraftig investeringsøkning
Utenlandstrafikken økte mest i juli
Høringsuttalelse om avgifter på Moss lufthavn, Rygge
Vekst i flytrafikken første halvår
Flere bruker tog når de skal fly fra Oslo Lufthavn
Mer moderat trafikkutvikling i mai
Tunge investeringer i årene som kommer
Nye sikkerhetsregler for håndbagasje
Årets lønnsoppgjør i Avinor i havn
Avinor med nulltoleranse for kjøp av seksuelle tjenester
Fortsatt vekst i flytrafikken
Enighet mellom flygelederne og Avinor
Miljøsamarbeid i norsk luftfart
Avinor med solid resultat i 2006
Satellittbasert innflygingssystem godkjent for prøvedrift
Utenlandstrafikken øker mest
Hotellåpning på Bergen lufthavn, Flesland
Årsrapport 2006
Miljøvennlig flyplassdrift
Avklaring om sikkerhetsområde
Trafikkøkning i februar
ID-kontroll innføres på innenlandsreiser
Irland inngår samarbeidsavtale med de nordiske land
Sterk passasjervekst og moderat vekst i antall flybevegelser
Avinor vedtar langtidsplan for Værnes
Avinor bygger nytt på Alta lufthavn
Avinor skal utdanne flere flygeledere
Avfallsprosjekt
Stor passasjerøkning i 2006
OSL tilbake på pallen