Parkering ved Trondheim lufthavn, Værnes

Trondheim lufthavn har ca 3 500 parkeringsplasser. Velg om du vil parkere så nærme terminalen som mulig eller til rimeligste pris litt lenger unna ankomst- og avgangshallen.

Komfort3

1-3. etasje

Kjeller

30 min25,-25,-
Time50,-50,-
Døgn260,-260,-
1 uke930,-930,-
2 uker1330.-1330.-
Korttid3

1.etasje

 

30 min25,-                    
Time50,-
Døgn280,-
1 uke990,-
2 uker1490.-
Lavpris3 Ute

            

Minimumstakst140.-
Time-
Døgn140.-
1 uke540.-
2 uker740.-
Komfort3Økonomi Tak 3 og 4 etasje         
30 min25.-
Time50.-
Døgn200.-
1 uke720.-
2 uker960
 

Pkart2014

Betaling

Parkering for bevegelseshemmede

EL-bil

Servicehall/bilpleie

Parkerer du mye på Trondheim lufthavn, Værnes?

Søknad om AutoPass

Midlertidig parkeringsbevis ved lufthavna