Flyfrakt fra Trondheim lufthavn

Skal du sende gods over lange avstander med ankomst samme dag, er flyfrakt det eneste alternativet.

Hovedbilde Spirit (brødtekstbilde bred)

Sende flyfrakt

Flyfrakt fra Trondheim lufthavn Værnes organiseres av SAS Fraktavdeling. De har fraktterminal 200 meter fra terminalbygget.

Selskapet transporterer alt fra blomster til store forsendelser på flere tonn,  innen -og utenlands. Spesialforsendelser som levende dyr og farlig gods sendes også som flyfrakt.  Er du i tvil om begrensninger vedr. størrelse, vekt eller om varene kan sendes med fly, ta kontakt med SAS Fraktavdeling.

SAS Fraktavdeling er også behjelpelig med å sende gjenglemt reisegods som f.eks. laptop og overvektig bagasje.

SAS Fraktavdeling håndterer frakt på vegne av SAS, Norwegian, Widerøe, KLM og Icelandair. I tillegg er de agent for Jetpak og Trust på lufthavnen.

Spore opp flyfrakt

For å spore opp en pakke som er sendt med flyfrakt, klikk her.  Skriv inn nummeret på fraktbrevet, kalles air waybill (forkortet AWB).  De første tre sifrene i AWB-nummeret beskriver hvilket flyselskap pakken er sendt med.  Hvis du vet hvilken speditør pakken er sendt med så kan du også kontakte speditøren.