Fra venstre: Lasse Bardal, Sverre Quale og Karstein Søreide.

Signerte samarbeidsavtale

Gjennom en samarbeidsavtale mellom Avinor og Jernbaneverket, har Avinor sikret seg nødvendig masse for å sette i gang arbeidene med utvidelse av sikkerhetsområdene ved Trondheim lufthavn, Værnes. –En milepæl og et skoleeksempel på hvordan ting kan gjøres, sa konsernsjef i Avinor, Sverre Quale, etter signeringen av avtalen mandag 20. april.

Det er byggingen av Gevingåsen tunnel på jernbanestrekningen Hommelvik-Hell som nå har banet veien for det spesielle samarbeidet, som også involverer Statens vegvesen. Avinor skal nemlig bygge en anleggsvei for frakt av masse fra Gevingåsen-anlegget til området rundt vest-enden av rullebanen på Værnes. Denne anleggsveien vil på et senere tidspunkt bli nye E6. SøreideQuale (ingress)
-Dette er et prosjekt med mange synergieffekter, og vi er svært godt fornøyd med det samarbeidet vi nå har fått til med Avinor, sier utbyggingssjef Karstein Søreide i Jernbaneverket. Avinor har sammen med Jernbaneverket jobbet for en fortgang i arbeidet med Gevingåsen tunnel.

Fornøyd lufthavnsjef
Avinor vil gjennom arbeidene med å utvide sikkerhetsområdene også forlenge rullebanelegemet med 150 meter ut i sjøen.
-Dette medfører en støyreduksjon for mange beboere i området, sier lufthavnsjef Lasse Bardal, som er glad for at arbeidene med å utvide sikkerhetsområdene nå kan komme i gang. De første lassene med masse vil komme i juni, om alt går etter planen.
Trondheim lufthavn (ingress)-Alt i alt snakker vi om 350-400 000 kubikk masse. Og gjennom korte transportavstander sparer Avinor titalls millioner kroner på denne avtalen. Samtidig mener vi Gevingåsen tunnel er viktig for på sikt å skape et enda bedre togtilbud mellom Trondheim og Værnes. Lufthavnen har i dag en kollektivandel på 55 prosent, men ambisjonen  vår er å komme over 60 prosent. Da må vi få til et bedre jernbanetilbud, avrunder Bardal.  

Motta nyheter på e-post

Få tilsendt nyhetssaker og pressemeldinger fra Trondheim lufthavn
E-post: (se vilkår)