Byggerestriksjoner omkring flyplassen

Byggerestriksjoner
BRA står for Building Restriction Areas, og beskriver de områdene rundt flyplasser og enkeltstående navigasjonsanlegg der bygg og konstruksjoner kan forårsake forstyrrelser på signalene mellom fly og bakke, og som vil kunne medføre restriksjoner på byggehøyde.

Dersom bygg blir for store, kan signalene reflekteres i veggene og ut mot flyene, noe som kan gi uakseptable feilutslag på flyinstrumentene. Ønsker noen å føre opp bygninger som bryter gjennom BRA-flatene, må planene gjennom en høringsinstans der radiotekniske spesialister vurderer om disse kan komme i konflikt med navigasjonsinstrumentene.

BRA-kartet viser to typer områder markert med røde streker.

1. Et indre rektangulært eller rundt område omkring hvert enkelt navigasjonsanlegg. Innenfor dette skal alle bygg og konstruksjoner evalueres.

2. Et ytre område med en eller flere skråflater (BRA-flater) som markerer grensen for tillatt byggehøyde uten restriksjoner opp til en gitt høyde.

Dersom et planlagt bygg eller konstruksjon vil være i det indre området (1) eller vil gjennomtrenge BRA-flatene beskrevet i det ytre området (2), skal saken evalueres av en fagspesialist i Avinor. Disse spesialistene har egne internasjonale retningslinjer som følges.

Dersom et planlagt bygg eller konstruksjon ikke bryter gjennom BRA-flatene, vil det ikke medføre noen restriksjoner av radioteknisk art.

Hjelp til BRA-kart? Last ned brukerveiledning

BRA-kart Svalbard lufthavn