Lufthavnens historie

Stokmarknes lufthavn ble åpnet i 1972, sammen med flere andre kortbaneflyplasser i Norge. Stedsvalget var ikke helt opplagt. Blant alternativene som ble vurdert da flyplassen ble planlagt, var å legge den til Elvenes like sør for Sortland. Men valget falt til slutt på Skagen. Trolig grunnet målinger som ble gjort omkring landingsforhold. Skagen har i dag høy regularitet.

Flyplassen har en asfaltert rullebane på 870 meter inkludert endefelt i grovt sett øst-vest-retning. Det er et ønske i regionen om at rullebanen skal forlenges, slik at større og mer hensiktsmessige fly kan brukes på flyplassen. Avinor har høsten 2006 inngått forhandlinger med grunneiere øst for rullebanen i forbindelese med en forlengelse av rullebanen til 1199 meter. I 1998 gjorde det daværende Luftfartsverket et forprosjekt for å forlenge rullebanen østover til 1199 meter, men dette arbeidet ble ikke videreført, noe som nå kan virke mer sannsynlig. Våren og sommeren 2006 er sikkerhetssonen i begge ender og rundt rullebanen utvidet, samt at nye innflygingslys er montert. En forlengelse vil være mindre kostnadskrevende etter dette. Stipulert til omlag 20 til 25 millioner kr.

Operatør på Stokmarknes lufthavn er Widerøes Flyveselskap. I dag bruker Widerøe kun Dash 8-fly på SKN. Disse tar 37-39 passasjerer. Ved en forlengelse til 1199 meter vil andre operatører og flytyper kunne traffikere SKN. Tidligere brukte Widerøe Dash 7 og Twin Otter på disse rutene. Fra Stokmarknes har Widerøe direkte ruter til Bodø og Tromsø. Også Lufttransport A/S (ambulansefly) og Kystvaktas fly opererer på Stokmarknes lufthavn, Skagen.

I 2005 reiste 84 823 passasjerer via Stokmarknes lufthavn. Trafikken økte først halvår 2006. Dette fortsatte ut året, og endte med en økning på 9,2 %, til ca 93.000 passasjerer i 2006. Noe Widerøe's uttalte å være fornøyd med i januar 2007 til lokalavisene Vesterålens Avis og Bladet Vesterålen. Transport Økonomisk Instituttt (TØI) har publisert en rapport (2006) som konkluderer med at det er er kommersielt grunnlag for å fly ruter andre steder enn bare Bodø og Tromsø fra Stokmarknes. I rapporten hevdes det å være grunnlag for ruter b.l.a til Oslo.

Det har flere ganger de siste årene vært lagt fram ideer i media om å bygge en større, felles flyplass for Lofoten og Vesterålen nord på Austvågøya, til erstatning for flyplassene ved Stokmarknes og Svolvær. Men disse ideene har så langt ikke ført til noe konkret. I tillegg til det rent økonomiske skyldes nok dette delvis at Hadselfjordtunnelen så langt ikke har blitt vedtatt bygd og at det i Lofoten også har eksistert løse ideer om å bygge en større flyplass midt i Lofoten.

Kilde: Wikipedia