Lufthavnens historie

I 1933 tok skipsreder Ole Bergesen og siv.ing. Birger Hønningstad initiativ til å bygge en lufthavn i Stavangerregionen. Dette resulterte i at Norge, i 1937, fikk sin første sivile lufthavn. Kong Haakon VII foretok den offisielle åpningen som skjedde med stor festivas den 29. mai samme år med deltakelse fra ledende europeiske nasjoner.

Størrelsen på lufthavnen var fra begynnelsen ca. 600 da. med 2 rullebaner på henholdsvis 920m og 850m og bredde 40m. Rullebanene var blant de første i Europa som var bygget med betongdekke. Trafikkbygning, hangar og kontrolltårn ble også bygget. Omkostninger for hele anlegget kom på ca. 2 mill. kr. som ble dekket av Staten og Stavanger by, hver med 50%. Som en kuriositet kan nevnes at det ble holdt ca. 500 sauer for å beite ned gresset mellom rullebanene.

Flyplassen under krigen

Flyruter

Forsvaret