Avinors trafikkinformasjonsystem (LETIS)

Trafikkinformasjon er viktig for både passasjerer og andre aktører på lufthavnen. Trafikkinformasjon i Avinor inneholder en mengde data om alle kommersielle flyginger i Norge, samt til og fra Norge, f.eks. rutefly, charter-, frakt-, post- og helikoptertrafikk.

LETIS: Bruksområder

Avinors trafikkinformasjonssytem heter LETIS og brukes til en rekke formål og systemer for:

 • infoskjermer, tavler og it-systemer ved alle norske lufthavner (unntatt Rygge)
 • avinor.no, m.avinor.no
 • bagasjesystemene ved alle norske lufthavner
 • handlingoppgaver som gatehåndtering, docking osv
 • flygeledersystemene ved enkelte norske lufthavner
 • ulike nettsider utenfor Avinor
 • systemer for de-icing, fueling, catering og cleaning
 • avgiftsfaktureringssystemer i Avinor
 • statistikk og rapporter hos Avinor, Statistiske sentralbyrå og Eurostat
 • distribusjon til eksterne aktører med relasjon til norske lufthavner

LETIS: Ansvar og betingelser

LETIS ble laget i samarbeide med en rekke norske flyselskap og aktører. Ansvarsfordelingen var da som nå:

 • Flyselskapene er ansvarlige for at oppdatert data blir meldt inn til LETIS til riktig tidspunkt, i riktig format og at datainnholdet er korrekt

 • Avinor er ansvarlig for å lese og prosessere mottatte meldinger, samt å forvalte og drifte systemets infrastruktur og funksjonalitet. Avinor har også ansvaret for LETIS servicedesk, samt kort og langsiktig forvaltning.

I Forskrift om avgifter vedrørende statens luftfartsanlegg og -tjenester (takstregulativet) §3-6 angis hvilke type innmeldinger eiere eller brukere av luftfartøy har anvar for å gjøre til LETIS. Takstregulativet utgis av Samferdselsdepartementet og oppdateres en gang i året. Siste versjon finnes på lovdata.no.

I Norge skal alle trafikkinformasjonsmeldinger være i henhold til standarder definert av International Air Transport Association (IATA). Formatene angis i publikasjoner hvert år, noen av dem to ganger i året. Meldingstypene som brukes i Norge er definert i IATA Standard Schedules Information Manual og i IATA Airport Handling Manual. Flyselskapene er selv ansvarlige for at meldingene de sender er korrekte. Oppdaterte manualer kan bestilles på iata.org.

LETIS: Oppbygning

LETIS: Dataformater

LETIS forvaltning, utvikling, avtaler
Flemming Hølvold, systemforvalter
Telefon:+47 907 21 765
E-post:flemming.holvold@avinor.no

LETIS 1.linje support (monitorer, tavler og applikasjoner lokalt)
LufthavnE-postkontakt
AltaHenning Aslaksen
BergenRodney W Jensen
BodøNils Nygård
Ann Helen Bakklund
Helge Pedersen
Harstad/NarvikJan Magne Sørensen
HaugesundLeiv Aarsand
KirkenesStein Tore Isaksen
KristiansandGeir Valseth
KristiansundThorolf Hjelkrem
MoldeBørge Strand
OSLPer-Otto S. Hansen
StavangerRoar Soma
Lars Normann
TromsøSvein Mortensen
Thorbjørn L. Larsen
TrondheimJan Erik Røsæg
Ålesund

Jone Saenz Rørvik


LETIS 2.linje support (feilsøking, datafeil, kommunikasjonsproblemer)

LETIS Drifts- og kompetansesenter

Telefon:+47 64 81 29 01
E-post:osl-trafikkinfo@osl.no