Flytrafikken opp 13 prosent i februar

I alt 3 443 301 passasjerer reiste til eller fra en av Avinor lufthavner i februar. Det er 13.4 prosent fler enn samme måned i fjor.

Noe av veksten i februar har sammenheng med skuddårsdagen – det er en reisedag mer februar i år en i 2011.  Den reelle veksten er på i overkant av 9 prosent.

Veksten i utlandstrafikken var størst, med 19,6 prosent. Innlandstrafikken økte med 10,7 prosent.

Antall flybevegelser økte med i alt 6,3 prosent.

På Avinors største lufthavn, Oslo lufthavn, Gardermoen økte trafikken med 12,4 prosent. På Bergen lufthavn, Flesland var økningen hele 9,4 prosent, på Stavanger lufthavn, Sola 12,4 prosent og på Trondheim lufthavn, Værnes var økningen 9,9 prosent.

Den gjennomsnittlige økningen på regionale lufthavner var 11,9 prosent og på de lokale lufthavnene var økningen 13 prosent.

Kontaktperson: Kommunikasjonsdirektør Ove Narvesen, tel. 413 00 200