Emirates er Avinors fjerde største kunde målt i underveisavgifter, men lander ikke i Norge.

Usynlig flytrafikk til 120 millioner

Hittil i år har 60 000 fly passert gjennom norsk luftrom uten å legge igjen ett gram gummi på norske rullebaner. Men flyene du aldri ser, gir Avinor over 120 millioner kroner i årlige inntekter.

Fra kontrollsentralene i Røyken, på Sola og i Bodø kan man se trafikken bre seg over skjermene, i kontrollert flukt over Norge og norske havområder på vei til eller fra fjerntliggende destinasjoner. Majoriteten av overflygningene er til og fra Nord-Amerika.

Usynlig gigant
Overflygninger står for omtrent 12 prosent av den totale trafikken som håndteres ved Avinor sine kontrollsentraler. Og blant dem som krysser norsk luftrom uten noensinne å lande her, er Avinors fjerde største kunde målt i underveisavgifter, Emirates; det største flyselskapet i Midt-Østen. Store amerikanske flyselskap som Delta og American Airlines er også å finne blant kundene som kun benytter seg av norske flysikringstjenester fra kontrollsentralene under sine luftige visitter.

Lukrativt marked
Kontrollsentralen Bodø 2011 (ingress)-Overflyginger gir ofte mer inntekter per flybevegelse enn for eksempel ankomster og avganger. Årsaken er at underveisavgiften er avhengig av distanse og flyenes maksimale avgangsvekt. Store fly som for eksempel en Airbus 340 eller 380, som entrer norsk luftrom syd-øst av Trondheim og forlater norsk luftrom syd-vest av Svalbard, tilbakelegger lange avstander og har høye avgangsvekter. Dette gir vesentlig mer i avgiftsinntekter enn for eksempel en Boing 737, som tar av fra Oslo lufthavn Gardermoen og flyr inn i svensk luftrom i retning mot Stockholm eller Bohuslän, opplyser Torbjørn Henriksen, som jobber med internasjonalt samarbeid og kunder i Avinors flysikringsdivisjon.

I 2011 vil Avinor totalt ha mellom 800 og 900 millioner kroner i inntekter fra underveisavgiftene som flyselskapene betaler for lufttrafikktjenester. Dette utgjør omkring halvparten av de totale inntektene til flysikringsdivisjonen i Avinor, og omkring 120 millioner av dette er altså rene overflyginger.

Mange overflygninger gir lavere kostnader
Henriksen peker også på at systemet med underveisavgifter er slik innrettet at jo flere fly man håndterer underveis i norsk luftrom, desto lavere blir prisen per fly. Når andelen overflyginger er stor, bidrar disse til at avgiftene for de norske flyselskapene kan holdes lavere enn dersom vi ikke hadde hatt denne trafikken. 

-Forutsetningen er at antallet overflygninger er på et nivå som ikke krever høyere bemanning, avrunder Henriksen.

Motta nyheter på e-post

Få tilsendt nyhetssaker og pressemeldinger fra Avinor
E-post: (se vilkår)